E Protect Personal set - Trgovina CaliVita International

Go to content

E Protect Personal set

E Protect Personal set
Zaštita od elektromagnetskog zračenja
Svi elektronički uređaji i uređaji za prijenos emitiraju elektromagnetske valove. Zbog naglog porasta korištenja mobilnih elektroničkih uređaja i bežične tehnologije posljednjih godina čovjek je izložen stalnoj i neprekidno rastućoj količini elektromagnetskog zračenja. Iako nevidljivo, zračenje je potencijalno štetno za zdravlje.

E-protect linija proizvoda CaliVite® Electronics pomaže u pružanju zaštite od elektromagnetskog zračenja.

E-protect personal set sadrži:
    • 1 E-protect karticu
    • 2 E-protect naljepnice
    Back to content